Privacybeleid

Privacybeleid

Privacyverklaring:

24 mei 2018

Natuurlijk ga ik vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren heb ik deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens neem dan contact met mij op.

1. Wie ben ik:

Ons website-adres is: http://www.christelinspanje.com.

Contactpersoon: C. Holthuizen-Bijsterbosch

Emailadres: holthuiz@christelinspanje.com

2. Deze persoonsgegevens verwerk ik:

a. Naam

b. E-mailadres

c. IP-adres

d. Overige gegevens die je mij zelf verstrekt.

Hoe kom ik aan jou gegevens?

Ik heb bovenstaande persoongegevens van jouzelf verkregen, omdat je een reactie hebt achtergelaten op mijn website of mijn contactformulier hebt ingevuld of je op een andere manier deze gegevens aan mij hebt verstrekt.

3. Doeleinden

Om deze redenen verwerk ik de persoonsgegevens:

Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer ik dat van de wet mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven.

Contactformulier of e-mail

Je kunt met mij contact opnemen via mijn contactformulier of door een e-mail te sturen. Ik heb dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die ik op deze wijze van jou heb verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail of het bericht via het contactformulier, je naam en e-mailadres verwerk ik met het doel om op je bericht te kunnen reageren. Ik bewaar deze communicatie maximaal 2 jaar.

Reactie op de website

Ik heb een gerechtvaardigd belang om jouw gegevens te verwerken, met het doel jouw reactie op mijn website te kunnen tonen. Ik bewaar deze gegevens zolang de website www.christelinspanje.com bestaat, ook als deze van eigenaar of naam verandert.

Gerechtvaardigd belang

Ik heb een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken voor een aantal van bovengenoemde doeleinden. Ik heb daarbij een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en mijn belang. Mijn belang is het onderhouden van een aantrekkelijke inhoud van mijn website. Contact met bezoekers helpt mij daarbij.

4. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

Ik deel jouw gegevens met de volgende derden.

a. Hosting van mijn website: JustHost.

Doorgifte derde landen

Ik probeer persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkom ik er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Meestal heb ik gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kun je een kopie opvragen door mij een e-mail te sturen.

5. Jouw rechten

Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via holthuiz@christelinspanje.com.

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming ten allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je een klacht over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt het recht je klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

7. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.  Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website toegestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies. Social Media.

Wil je cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices, http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Door mijn affiliatepartners worden cookies geplaatst. Deze cookies worden enkele dagen of weken bewaard, zodat je herkend wordt als een websitebezoeker die via mijn website op de website van de affiliatepartner terecht is gekomen. Deze cookies verwerken met name je IP-adres.

8. Sociale media

Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

a. Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/?hl=nl

b. Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

c. Twitter: https://twitter.com/privacy

d. WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

9. Google Analytics

Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Meer informatie van Google Analytics kun je hier vinden: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/. Deze Google Analytics cookies worden  1 jaar bewaard.

10. Airbnb

Op mijn website is een link geplaatst naar de advertentie van mijn vakantiewoning op Airbnb. Via deze advertentie kun je mijn vakantiewoning huren. Lees de privacyverklaring van Airbnb om te weten hoe zij met privacy omgaat. De verhuur verloopt uitsluitend via Airbnb. Het contact tussen ons aangaande de verhuur van mijn vakantiewoning verloopt via de website van Airbnb.

11. Wijzigingen

Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ga hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

Digiprove sealCopyright beveiligd door Digiprove © 2019-2020 Christel Bijsterbosch